תפריט נגישות

טוראי מרדכי הס ז"ל

מרדכי הס
בן 21 בנפלו
בן לאה וישראל
נולד ברומניה
בט' באב תרפ"ז, 7/8/1927
שרת בחיל השריון
יחידה: חט' 4 פל' עורב
נפל בקרב
בכ"ג באב תש"ח, 28/8/1948
במלחמת העצמאות
מקום נפילה: ג'ימזו
באזור מרכז הארץ והשפלה
מקום קבורה: גבעתיים - נחלת יצחק

קורות חיים

הס מרדכי בן ישראל-אברהם ולאה. נולד בט' במנחם- אב תרפ"ז בפרטשטי שבבוקובינה, רומניה. למד ב"חדרים" ובבית-ספר עממי ואחר-כך החל ללמוד נגרות. במלחמת- העולם הוגלה עם משפחתו לטרנסדניסטריה ובשכר הזעום של עבודתו הקשה תמך בהוריו. אחרי השחרור הצטרף להכשרה של "פועלי אגודת ישראל". יצא ב"נתיב הבריחה" לאיטליה וב-1946 העפיל לארץ באניה "הגנה". שהה חדשים אחדים בקיבוץ של הנועתו בנחלת-יהודה. עבר לתל-אביב ועבד זמן-מה בבנין ואחר-כך אצל דודו, אחי-אמו, בנגרות. עם היותו זהיר במצוות וחבר "פועלי אגודת ישראל" התיחס בסובלנות לבלתי-דתיים ואף התבטא לפעמים בתרעומת על ה"אגודה" שאינה מתמסרת די הצורך למצות ישוב ארץ-ישראל השקולה כנגד כל המצוות. גם למצוות שבין אדם לחברו התיחס ברצינות שבקדושה ובשמחה ממש, שנבעה ממזגו הטוב. היה עוזר לזולת ככל אשר יכול. בשעות הפנאי היה שוקד על לימודי- קודש, להשלים מה שהחסיר מאונס בנערותו בגלל תלאות הגירוש וצוק העתים, וכך רכש לו ידיעה מרובה בתולדות ישראל. כחבר נאמן מאורגן בתנועתו התגייס בקיץ תש"ז לפלוגה הדתית שב"הגנה" ומילא באמונה את חובתו לאימונים ולתפקידים. בראשית מלחמת-השחרור, כשדודו אמר לבקש כי ישחררוהו מהשירות מטעמים משקיים, דחה את הצעתו בהוכיחו אותו על פניו והודיעו שבשום אופן לא יסכים להשתמט מחובתו. אחרי אימוניו שמר עם יחידתו במשך כל חורף תש"ח על בן-שמן העזובה והנצורה. עודד את חבריו במסירותו, בעליזותו ובבטחונו בישועת ה' שתבוא. לא פעם נטל על עצמו גם עבודות ומשימות של אחרים והיה מתנדב ראשון לכל תפקיד מיוחד.

השתתף בפעולות-קרב רבות: בטיהור סלמה והסביבה מהפורעים וממארבים; בהדיפת התקפה של שריוני הלגיון הערבי על ג'ימזו ליד בן-שמן. קרב זה שימש מחסום בפני האויב וסייע לכיבוש לוד ורמלה. אחרי הסרת המצור מעל בן-שמן השתתף בקרבות מבצע "דני". בעמדו עם חבריו בג'ימזו, מזוינים ברובים בלבד נגד הסתערות כוחות-שריון של הלגיון הערבי, נפצע קשה בראשו ביום 11.7.1948 נותח פעמים אחדות בבית-החולים "ביילינסון" ועוד לפני פטירתו אמר כי מיד עם החלמתו יחזור לחזית. מת בבית-החולים ב-28.8.1948 נקבר בבית-הקברות הצבאי בנחלת-יצחק.

בניית אתרים: