תפריט נגישות

סמל אברהם אברמ'קה רצ'בסקי ז"ל

אברהם רצ'בסקי
בן 23 בנפלו
בן מלכה ויהושע
נולד בתל אביב
בט' בתמוז תרפ"ה, 1/7/1925
שרת בגבעתי - תש"ח, חיל השריון
יחידה: גד' 53, חט' 188, גד' 53
נפל בקרב
בב' בתמוז תש"ח, 9/7/1948
במלחמת העצמאות
מקום נפילה: עבדיס
באזור השפלה הדרומית והנגב
מקום קבורה: קיבוץ נגבה

קורות חיים

רצ'בסקי אברהם ("אברמ'קה") בן יהושע ומלכה. נולד בט' בתמוז תרפ"ה (1.7.1925) בתל-אביב. בן למשפחה חלוצית שעלתה ארצה מליטא בשנת 1923. למד בבית-הספר העירוני "גאולה", בבית-החינוך בצפון ובבית-הספר המקצועי על שם מכס פיין, בו למד שלוש שנים והתמחה במקצוע החרטות. אחרי גמר בית-הספר עכד במסגריה של "סולל- בונה" בנחלת-יצחק. היה בן מסור ואהוב ואח נאמן, אדיב ועדין ביחסו לזולת, אהב את המעשה וידע לשמור סוד. חבר "הנוער העובד" ופעיל בשורות ה"הגנה" מגיל 15 וחצי, אחראי ונאמן במילוי תפקידיו שהיה מקבלם על עצמו ברצון, מתוך אהבת המולדת והתלהבות לרעיון עצמאות ישראל: "אחת מידי הייתי נותן, ובלבד שתקום מדינת ישראל" - היה אומר. בימי מלחמת-העולם השניה שירת כנוטר בקיבוץ דן מספטמבר 1944 עד ספטמבר 1946 ואגב שירותו השתתף בפועל בהעברת פליטים יהודים מסוריה. כתום שתי שנות שירותו חזר למקום עבודתו. עם הכרזת ה-29 בנובמבר 1947 עזב את עבודתו והעמיד את עצמו לרשות ה"הגנה". מתוך הכרה והבנה ברורה הסביר להוריו בכל הפשטות כי עצמאות אינה נקנית אלא במלחמה, ויתכן שעליהם יהיה להקריב אחד משני בניהם במלחמה זו. השתתף בפעולות בסביבות יפו ואבו-כביר. ביום 1.2.1948 התגייס גיוס מלא לצה"ל ולאחר שהשתלם בקורס לסמלים ובקורס לנשקות נשלח לבאר-טוביה כנשק פלוגתי בפלוגה אחת באחד הגדודים של חטיבת "גבעתי". כחייל התבלט במיוחד בהכרת אחריותו ובהעמדת החובה והתפקיד מעל לכל ענין אחר. אחרי חופשתו האחרונה ב-6.6.1948, משחזר לבסיסו בבאר-טוביה, התנדב לפלוגה אחת של גדודו כדי לצאת להגנת נגבה. כנשק פלוגתי אסור היה לו לצאת לשם, ואף חבריו הפצירו בו, אך הוא עמד על דעתו. בהיותו בנגבה השתתף יחד עם חברי פלוגתו בהתקפת-הנגד על המצרים שפתחו בהתקפתם המכרעת על נגבה ביום 7.7.1948 מן המשלט הסמוך עבדיס. הוא היה בין שלושת הראשונים אשר כבשו את המשלט. האויב הוכה ושלל רב נפל בידי אברהם וחבריו (בין השאר שלושה תותחים, שאחד מהם נקרא על שמו: "יד אברהם"). באותה המערכה, עם חילופי הכוחות במשלט הכבוש, חיפה אברהם עם שנים מחבריו על המחלקה המתחלפת כדי להטעות את המצרים במטר יריות תכוף, ואמנם החילוף עבר ללא קרבן, אך הוא נפגע במעמד זה מכדורי האויב ונפל ביום 9.7.1948 למחרת היום הובא למנוחת-עולמים בקבר-אחים בבית-הקברות בנגבה.

בניית אתרים: