תפריט נגישות

רב"ט אלכסנדר "אלכס" מינץ ז"ל

מצרור מכתביו

אלבום תמונות

3.7.1944, חפציבה
להורי ובני משפחתי היקרים
ששה ומחצית היום שחלפו מעת השאירי מאחורי את כתלי הבית, ומוחי הצלול טרם העלה כל נושא אנושי לכתיבה, דומני כי לפי המסורת עלי לצטט את דברי מנחם מנדול בקשר למצב בריאותי המעולה ולנוכח מצב התזונה במקום, קשה לחזות בו ירידה כלשהיא.
פרט לאכילה הנני עוסק גם בשאר ענינים העומדים ברומו של עולם, כגון: תפקידי קשר בין בהמות עבודה מהעולם הישן ופלאי הטכניקה המודרנית הכלולים בקומביין, טרקטור וכדומה, מובן כדי להתמיד בתפקידי אלה מוטלת עלי גם הספקת מספוא לבהמות. טרם הגעתי לידי מסקנה מי הנהנה יותר. אני מהספקת המספוא או הבהמות מאכילתם.
כדי להוכיח שטרם נהפכתי כליל לבהמת עבודה, ראוי לציין, כי הנני מבקר במוסדות אשר הכניסה לסוסים וחמורים אליהם אסורה בהחלט (כך כתוב בפירוש ע"י הכניסה למוסדות אלה), כגון: חדר התרבות, ששם אני משקיף על עולמו של הקב"ה, מ"דבר המשמר" עד "הצופה לארץ", באמפיתאטרון של עין חרוד, בהצגות "טוביה החולב" ובקונצרטים של התזמורת הא"י.


8.6.1945, בנימינה
שלום למשפחת המינצים
תסלחו לי על כי לא רכשתי לי כל נושא הראוי להעלאה בכתב מיום קבלי את מכתבו של אבא, אך הדאגה לאוירה העלולה להתפשט בבית עקב שתיקתי הממושכת ושנתעוררה בי ע"י עצם קבלת מכתבו של יצחק דחפתני לשגר מכתב זה.
כנהוג בקרב אמנים המגישים את יצירותיהם לקהל, אפתח בקל ועליז כגון מצב בריאותי ואעבור בהדרגה לדרמה הכבדה, כגון דו"ח למאזן הכספי מיום היוסד הקבוצה.... אפתח בומנטיקה האביבית, שהתבטאה עד כה בהתעברותה של כלבת המחנה, אך שמה אינו מזדהה כלל במזג האויר (שמה גשם). כיון שכוונותיו הכשרות של יצחק דרשו בשלום הבהמות הזקנות מוטלות בספק, לא אכתוב על כך לסיום ההשראה הרומנטית, עלי לציין את הרבעתה של הפרה החדשה, אף כי התהליך בוצע תמורת תשלום הזרמה מלאכותית.
עם סיומי את תפוקת העבודה בשפיה, נגמרה אצלי גם תקופת הפרונקלים, כעת אני עוסק בעבודות הבית ובעבוד השטחים העומדים לרשותנו, בפרט אבטיחים וגן ירק.
המצב בקבוצה מסתכם בחומרה, עם סכום שנת החשבון, מתברר כי מעת שהייתנו בבנימינה, חיסלנו פרט להשקעות גם את סכום הרוחים מתל יוסף בצרוף 200 לירות. הפתרון היחיד לסיום מצב זה אפשרי באם נתאחד עם חברת נוער, אלא שהפעם נטלה הפוליטיקה הבין קבוצתית רשות הדיבור, נערך משאל נסיון, המסתכם בנטיתם של 60% מן החברים לקבוץ המאוחד.

מידע נוסף נמצא בתא הנופל בחדר ההנצחה שבבית הפלמ"ח

בניית אתרים: