תפריט נגישות

טוראי פרדי פרדריך פפר ז"ל

מבצע חורב

אחד המבצעים הגדולים במלחמת העצמאות, במהלכו נהדפו יחידות הצבא המצרי מהנגב וצה"ל פלש לחצי-האי סיני. בעקבות הצלחת המבצע ביקשה מצרים לפתוח במשא-ומתן על שביתת-נשק. המבצע מוכר גם כמבצע "עין", על-שם מספר מטרות חשובות, ששמן החל באות עין - עוג'ה, עסלוג', אל-עריש, אבו-עגיילה.
חלק א' - פקודת מבצע "חורב"
כוחותינו:
א. חטיבות:
- 'גולני' (1), בפיקודו של נחום גולן: שלושה גדודים - גדודי חי"ר 12 ו- 13 וגדוד הפשיטה הממוכן 19.
- החטיבה המשוריינת (8), בפיקודו של יצחק שדה: גדוד טנקים 82 (מחלקה של 3 טנקים, פלוגת שיריוניות, פלוגת חרמ"ש ופלוגת ג'יפים), גדוד הפשיטה 89 וגדוד הסיוע 88.
- חטיבת 'הראל' (10), בפיקודו של יוסף טבנקין: שני גדודים (4 ו-5) ופלוגת סיור.
- חטיבת הנגב (12), בפיקודו של נחום שריג: גדוד 7 (אליו צורף "הקומנדו הצרפתי"), שמנה 3 פלוגות רובאים ופלוגה מסייעת. גדוד הפשיטה הממוכן (9), שמנה: פלוגת חרמ"ש, פלוגת שיריוניות, פלוגת ג'יפים ופלוגה מסייעת. גדוד 8 צורף רק בסוף המבצע ולא הספיק להשתתף.
- חטיבת 'אלכסנדרוני' (3), בפיקוד בנצי זיו: גדוד חי"ר 33 ו-35, שנועדו לפעול במקביל נגד החטיבה המצרית בכיס פלוג'ה.
- כוחות ממחוזות השפלה והנגב וכ-300 מגוייסי 'עמ"ל'.
ב. תותחנים: גדוד 402 (בפיקוד פרדי בלום), גדוד 403, גונדה נ.ט.
ג. מרגמות כבדות.
ד. יחידות הנדסה - 5 מחלקות הנדסה, אחת לכל חטיבה.
ה. חיל-הים: עליו הוטל לבצע את המשימות הבאות :
הסגר ימי מלא על חוף רצועת עזה;
להפגיז מהים מטרות בין רפיח לאל-עריש;
לנתק את מסילת הברזל בין רפיח לאל-עריש ע"י פלוגת הנחיתה.
ו. חיל האוויר: עליו הוטל להשיג עליונות אווירית ולסייע ישירות לכוחות הפועלים בהפצצות, סיור, קישור וצילום.
המטרה:
השמדת הצבא המצרי בארץ-ישראל וגירושו אל מעבר לגבול הבינלאומי. במסגרת המבצע הוטל על חטיבה 12 ('הנגב') לפרוץ אל צפון סיני, לכבוש את אבו-עגיילה ולהתבסס בה, לפשוט על אל-עריש, כדי לאלץ את המצרים להוציא כוחות מרצועת עזה, ועל-ידי כך להכשיר את הרקע לכיתור הרצועה, במטרה לנתקה ולכובשה.

בניית אתרים: