תפריט נגישות

סמל בן ציון בנצי ליבוביץ ז"ל

היכל השלושה - ישיבת הגולן

אלבום תמונות

ביום העשרים לנובמבר 1975 התארגן חוג ללימוד גמרא בבית-המדרש המקומי ב'ישיבת ההסדר' שברמת-מגשימים. בזמן הלימוד התקיפו מחבלים את בית המדרש, בקרב שהתפתח נהרגו שלושה, בנצי ליבוביץ, נחום פניגשטיין ונדלר מאיר זאב, שלושתם בני 19.

בניית אתרים: