תפריט נגישות

רב"ט דן כץ ז"ל

משק מאורגן

גברה בי האסוסיאציה הראשונה והיא גם האמיתית ביותר דווקא הראשונה ולא השלמות המצורפת מזכרונות רבים.
ואם אני מזכיר לי את דן הנני רואה אותו באותם ימי החופש של פסח תש"ד, כשהוא בא לאחר גמר לימודיו במוסד לשלושה שבועות לעבודה במשק הלימודי.
את המשק הזעיר על כל ענפיו המרובים יש לקיים גם בימות החופש והדבר לא פשוט כל כך. כדי להצליח דרושה ידיעה רבה בעבודת שונות, עין פקוחה, התמסרות וחיבה רבה לחקלאות בפרט. רבים מבין בוגרי המוסד עמדו במבחן וגם דן היה אחד מהם. הוא בא כמעט בלי כלום. רק חבילה קטנה ביד. על ראשו כובע איכרים פולניים "מצ'יובקה" וחולצתו משובצת אדום ושחור לפי דוגמה מקסיקנית. קיבל את ההסברות הדרושות והתחיל לעבוד. ראיתיו במשק מבוקר השכם עד מאוחר בערב. עבד לו בשקט, הייתי אומר, בנחת. סירב לקבל כל עזרה. תחת ידיו עלתה ההטלה, גברה תנובת העיזים הלבנות, הבהיק שער הסוסים, פסקו קריאות הברווזים הרעבים לאוכל, הושתקו גלגלי העגלה הבלתי מרוחה. במקום שרר סדר, נקיון, שקט.
חשבתי לי: ההתחלה נאה, אבל מה אחר כך? ואחר כל לא נשתנה כלום לרעה. ודן התחיל לשיר, עבד לו ושר. שר לו ביום תוך עבודה וקרא בערב.
בקושי הנעתי אותו בערב פסח לנסוע הביתה. ראיתי כי פיקפק האם אסתדר בלעדיו במשק. וטוב, כי עוד פסח אחד בילה דן עם משפחתו וקיבוצו.

אדש
משמר העמקמתוך קובץ 'לזכרם' חברי קיבוץ מזרע בהוצאת קיבוץ השומר הצעיר מזרע תש"ט
מידע נוסף נמצא בתא הנופל בחדר ההנצחה בבית הפלמ"ח.

בניית אתרים: