תפריט נגישות

רב"ט אפרים מנחם נתנאל ז"ל

רשימות לזכרו


בן הגולה, איש גח"ל
בימי מלחמת העולם, בפגישתו עם הקלגס הנאצי, נתחשלה רוחו של יהודי לוחם, מצא נתנאל אפרים את דרכו אל התנועה הציונית החלוצית, תנועת הבונים והלוחמים. בעבודת התנועה בתנאי ההעפלה גדל כוחו והוא היה חבר פעיל במרכז "דרור"
עם חניכיו והמוני עם יהודיים העפיל נתנאל אפרים ארצה. האניה, בה הוא נסע, נתפשה, נעצרה ונשלחה לקפריסין. שם, במחנות ההסגר, המשיך חברינו בעבודתו החינוכית, בידעו שהיא יסוד מוצק למלחמת העם ומקור לכוחה של האומה בהאבקותה.
עם ראשוני הגח"ל הגיע אלינו, לחם בשורות "הראל" ונפל בקרב על נקודה שמימיו לא ראה אותה, אך אהב אותה כחלק מן הארץ, שהוא, איש הארץ הרחוקה, היה קשור אליה בכל נימי נפשו.

בניית אתרים: