תפריט נגישות

רב"ט אליהו נדם ז"ל

דברים לזכרו / מיכל

אלבום תמונות

קיפחת חייך, מאיר, בסוד ותעלומה. אולם ידענו שגדול ונכבד היה תפקיד וכיצד נשאת אותו בדומיה. קשה, קשה ביותר להתרגל לרעיון, שלא נראה עוד את זוג עיניך המאירות ואת בת צחוקך השובבנית.

כה צעיר היית בינינו ומה אהבנוך! גדלת על רקע פורה ומה יפים היו ימי ילדותך ונעוריך בכפר מולדתך. חייך עברו בעבודה ובלימודים ויחד עם כך במשובת נעורים. כנער תהית על דרכך ורק עם בגרותך גיבשת אותה. הצבת לעצמך מטרות. רכשת חברה לחיים. אולם המר לך הגורל, כי בעיצום לבלובך נקטפו חייך הצעירים.

בוכה ובוכה הלב על העלם יפה התואר ונעים ההליכות, שהלך ללא שוב והותירנו מיותמים. ידענו, שאת תפקידך הצבאי מילאת באותו שקט האופייני לך ובזו הרצינות המעורבת בשובבות. הבטחת לשוב בעת ששירת חייך נפסקה באמצע ובעת שעדיין רבו התפקידים והמצוות שרצית למלא בטוב לבך ובחריצותך המרובה.

השארת חלל איום בין שני אחיך מיכה ודורון ונתייתמו שדות כפר-הס עם כל בני משפחתך, הקרובים והרחוקים. גדול הכאב.מיכל

בניית אתרים: