תפריט נגישות

סמל גדעון זסלבסקי ז"ל

מודיעין במבצע חורב

בידי מיפקדת המבצע לא היו בנמצא תצלומי-אוויר ולא היה מידע על הקרקע ועל האויב. מפות 1:100,000 נתנו מידע חלקי בלבד.
בגיחת "פייפר" חפוזה, שביצע קמ"ן החטיבה, זוהה כוח מצרי בעוצמה של גדוד מתחפר באיזור אום-כתף.
לוח זמנים:
22.12.48 בשעות הערב: פעילות אווירית בגיזרה המערבית, עד אל-עריש.
ליל 23.12 תחילת הפעילות של חטיבה 1. עבודות ההנדסה להכשרת הדרך חלאסה-רוחייבה תתבצע רק בשעות הלילה.ליל 24.12 המשך פעילות חטיבה 1. פעילות אווירית וימית. 24.12 בשעות הצהריים - תחילת המסע לכיוון עוג'ה.
- ליל 25.12 התקפת חטיבה 12 על משלטי התמילה. חטיב10 תבצע חסימה בקירבת רפיח.

-25.12 התקפה עם שחר על עוג'ה תבוצע ע"י חטיבה 8.

בניית אתרים: