תפריט נגישות

סגן דוד דודו, הודלי הדר בוכבינדר ז"ל

גלעד לזכר דוד (דודו) הדר ז"ל

הגלעד ניצב מימיחן לדרך אל הר הבתרים שברכס הר דב.
על סלע מקומי, שמרכזו מסותת, חקוק לאמור: "כאן נפל בעת פריצת הדרך סגן דוד (דודו) הדר ז"ל. ז' אלול תש"ל 8.9.1970 חבריו ליחידה".
הגלעד הוקם ע"י חבריו של דודו מקיבוצו יסעור זמן קצר לאחר נופלו.

בניית אתרים: