תפריט נגישות

סרן ראובן גבריהו ז"ל

דברים לזכרו


אביו כתב לזכרו דברים כגון: "אנו, ההורים של בנינו הגיבורים, הננו יהודים בינוניים, פשוטים. והנה, מן הסיפורים המגיעים אלינו מפי החיילים, חברים לקרב, עולים ומתייצבים בנינו אלה כדמויות של לוחמים נועזים ללא-חת. ויש בינינו הורים התמהים: מי ילד את הבנים האלה, שנתעלו במסירות ובמעשי-גבורה מופלאים... האמת היא שגם בנינו, כמונו, ככולנו, הינם יהודים פשוטים מן השורה. אולם, הבנים שלנו אוהבים את מדינת ישראל, ארץ מולדתנו, נחלת-אבותינו, ובהיותם חשים שמדינתם, ארצם-נחלתם, היא בסכנה, הרי מתעלים הם למדרגה גבוהה של יכולת- לחימה, תושייה וגבורה. התעלות זו היא התשתית האיתנה שעליה מבוסס כוח-ההגנה ויסוד-הקיום של מדינת-ישראל";

בניית אתרים: