תפריט נגישות

טוראי מאיר בן בסט ז"ל

רשימות לזכרו


מודעת אבל

בתאריך 17 למאי 1948 נפל בגליל (ארץ ישראל) בקרב עם כחות עדיפים על חופש ועצמאות - בננו היקר והיחיד.

מאיר אלברט (אברהם) בן-בסט

מהעיר פיליפיפילי בן 20 במותו.
נסע לפני שלוש שנים לארץ ישראל, בגיל צעיר ביותר אבל בהבטה הכי עמוקה, לשרת את עמו. הוא התיצב בהתלהבות גדולה כמתנדב תחת דגל המלחמה של ה"הגנה" המהוללת שלנו.
אבל חבל - הוא לא זכה לראות במו עיניו את הצלחת המפעל לחופש היהודי, והוא יחד עם הרבה גבורים אלמונים נפל בכבוד - כדורים פלחוהו. להדר את דפי ההיסטוריה שלנו במלחמתנו לדרור.
אנו נתאבל לנצח עליך מאיר היקר, אבל יחד עם זה נתפאר בגבורתך. שמפעלך יהיה דוגמא לחבריך ולדור הגדל!
תהלת נצח לזכרך.

ההורים האבלים
31.5.1948 פיליפיפילי

בניית אתרים: