תפריט נגישות

טוראי מאיר בן בסט ז"ל

פלוגה ט'

הוקמה בראשית 1945 כמסגרת להיאחזויות – לאחר שהקמתן בצפון הארץ הוטלה על הפלמ"ח. מטה הפלוגה התמקם באיילת השחר וסגל הפיקוד הועבר אליה באורח שכבר התמסד על פי מכסה שנגרעה מהפלוגות הוותיקות.
הפלוגה מנתה תחילה ארבע היאחזויות: רמות נפתלי, ביריה, חוקוק והחושלים (לימים עמיעד). עם התוכנית להעלאת היאחזויות פלמ"ח נוספות וריבוי ההכשרות המגויסות החדשות שמוקמו באזור, פוצל מרחב הפלוגה בשלהי 1945 תוך חלוקה אזורית בינה לבין פלוגה י"א החדשה – כשהיא נשארת מופקדת על ההיאחזויות וההכשרות המגויסות שבגליל העליון המזרחי.

בניית אתרים: