תפריט נגישות

רס"ל חיים שטורמן ז"ל


לאות ולעדות כי
רס"ל
חיים
שטורמן
ז"ל
מ.א. 0972414
גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת

תיאור המעשה

ביום ה-14 ביולי 1967, הוטלה על סמ"ר חיים שטורמן ז"ל ועל סמ"ר אורי בארי משימה, להשיט סירת גומי במימי התעלה באיזור איסמעיליה. תוך כדי ביצוע המשימה, הונחתה עליהם אש יעילה מטווחים קצרים ביותר. אף על פי כן, בידיעה ברורה שהם חשופים לאש האויב, בלי יכולת להתגונן מפגיעה, חזרו לבצע משימתם שנית. הם הפסיקו בביצוע המשימה, רק אחרי שהונחתה עליהם אש חזקה מכיוונים שונים, וקיבלו פקודה לצאת מהמים.

על מעשה זה הוענק לו עיטור המופת
תמונת סמל עיטור המופת
לפי חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל "מופת נתתיך לבית ישראל" (יחזקאל יב, ו)

רא"ל דוד אלעזר
ראש המטה הכללי
14/7/1967
ניסן תשל"ג
בניית אתרים: