תפריט נגישות

סרן עודד אמיר ז"ל


לאות ולעדות כי
סרן
עודד
אמיר
ז"ל
מ.א. 2062331
גילה גבורה עילאית
בעת לחימה מול פני האויב
במלחמת יום הכיפורים

תיאור המעשה

במהלך קרבות מלחמת יום הכפורים פיקד סרן אמיר עודד ז"ל על כוח של צוללים, שחדר לתוך נמל פורט סעיד ופגע ב-3 כלי-שיט מלחמתיים של האויב, אף על פי שהנמל היה מוגן היטב, כולל עריכת סיורים והטלת פצצות-עומק למי-הנמל. סרן אמיר עודד ז"ל ביצע את משימתו במלואה - כשהוא מגלה גבורה עילאית תוך חירוף נפש ודבקות במטרה. סרן אמיר עודד ז"ל לא חזר מפעולה זו.

על מעשה זה הוענק לו עיטור הגבורה
תמונת סמל עיטור הגבורה
לפי חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל "ה' עמך גבור החיל" (שופטים ו, יב)

שמעון פרס
שר הביטחון
10/1973
אייר תשל"ג
בניית אתרים: