תפריט נגישות

סגן אהוד אבירן


לאות ולעדות כי
סגן
אהוד
אבירן
מ.א. 470578
גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים
אהוד אבירן

תיאור המעשה

ביום ה-9 ביוני 1967, בעת קרב ההבקעה ברמת הגולן, שרת סגן אהוד אבירן כקש"א בגדוד שריון, שתקף לעבר קלעה. בשעת הלחימה נפצע, לא פונה והמשיך בביצוע משימתו. נוסף לכך סייע בחילוץ ופינוי פצועים, באיזור מוכה אש ובארגון היחידה בתום הקרב.

על מעשה זה הוענק לו עיטור המופת
תמונת סמל עיטור המופת
לפי חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל "מופת נתתיך לבית ישראל" (יחזקאל יב, ו)

רא"ל דוד אלעזר
ראש המטה הכללי
9/6/1967
ניסן תשל"ג
בניית אתרים: