תפריט נגישות

רס"ל יואב בלומן ז"ל


לאות ולעדות כי
רס"ל
יואב
בלומן
ז"ל
מ.א. 2121723
גילה גבורה
במילוי תפקיד קרבי
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור

סמ"ר יואב בלומן ז"ל שימש כסמל-מחלקה בפלוגת טנקים שהשתתפה בקרבות בלימה ברמת-הגולן. במוצאי יום-הכיפורים, תוך כדי לחימה, נפגע הטנק שלו, והוא פונה לאחור. בעורף אירגן לו טנק אחר והצטרף ליחידה שהגנה על מחנה "נפח". בקרב זה נפגע הטנק השני שלו והוא פונה שנית לאחור. מ"נפח" נסע עד למחנה "כורדני", והביא טנק נוסף. עם שני קצינים מהגדוד שנשארו ללא טנקים כאנשי צוות הוא הצטרף לכוח שלחם באיזור "הר-שיפון", ולמחרת כשעלו על מארב בזוקות נפגע הטנק שלו והוא נהרג.במעשיו אלה גילה אומץ-לב ודבקות במשימה, ובזכותם במידה רבה, יכול היה הגדוד לעמוד במשימה.

על מעשה זה הוענק לו עיטור העוז
תמונת סמל עיטור העוז
לפי חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל "עמו עוז ותושיה לו" (איוב יב, טו)

רא"ל מרדכי גור
ראש המטה הכללי
24/10/1973
ניסן תשל"ה
בניית אתרים: