תפריט נגישות

סמל רחמים יוסף ז"ל

מכתב שנשלח למשפחה ע"י רטס משולם סא"ל מפקד - היחידה


הורים יקרים,

בשם חבריו בשם מפקדיו של בנכם היקר סמל יוסף רחמים בנכם היקר שירת ביחידתי, כשנתיים תמימות ונפל ביום שלישי י"ז כסלו 15 לדצמבר בסיני.
בנכם רחמים ז"ל הצטייר בעיניי כחיל וכלוחם מעולה והיה בין המצטיינים ביחידה. רחמים ז"ל היה טנקיסט מצטיין וחבר נאמן, חבריו כולם אהבוהו, את רוח העירנות, את המרץ הרב שהשקיע בכל מעשה, את דייקנותו המופתית.
תמיד ראשון היה לכל, לעולם לא התנגד, לעולם לא סירב תמיד הציע את עצמו תמיד ראשון וכולו מחייך. את רחמים בנכם ז"ל, הכרתי הן בפעילות מבצעית בעת ירי וקרב, והן בעת משחקי כדורגל סוערים ובשעת כתיבת מכתבים ושירים שאותם חיבר ולעולם לא נשכחו.
הורים יקרים!
בנכם חיל טוב היה, חבר מצוין, תמיד נזכור את טוב ליבו, את צחוקו המרחף תמיד נזכור את עירנותו וחריצותו שבלטה והבליטה את דמותו של רחמים.
הורים יקרים!
רחמים נשאר בלב כולנו, לא נשכח את בנכם.
תהא נשמתו צרורה בצרור החיים!

בניית אתרים: