תפריט נגישות

רב"ט יצחק בן-יוסף שטוסל ז"ל

דברים לזכרו / אמו


יצחק היה קשור למשפחתו. במשך שירותו הצבאי הקצר, פחות משנה, עמד בקשר-מכתבים תכוף והדוק איתנו. לא חלף שבוע ללא מכתב ממנו וגם אנחנו הרבינו לכתוב לו. אחרי נפילתו מצאנו במגירתו את כל המכתבים ששלחנו אליו, מסודרים לפי סדר כרונולוגי. גם אנחנו שמרנו על כל מה שכתב לנו. שורות אלו מלאות אופטימיות ומשקפות אהבת-חיים מופלאה; תמיד ראה את הטוב, את המועיל והחיוני שבדברים, התייאש אך מעט ולתקופת זמן קצרה. הוא לא התלונן, אצלו תמיד הכול היה בסדר גמור. דבר לא היה קשה בשבילו והמוראל שלו היה תמיד גבוה.

בניית אתרים: