תפריט נגישות

סרן חיים נגלי ז"ל

חיים נגלי
בן 35 בנפלו
בן זיסלה ויעקב
נולד בלטביה
בי"ג באלול תרע"ג, 15/9/1913
התגורר בכפר גלעדי
שרת בחיל השריון, חטיבת עודד (חי"ש)
יחידה: חט' 422, חט' 9
נפל בקרב
בי"ב בתמוז תש"ח, 19/7/1948
במלחמת העצמאות
מקום נפילה: תל עזזיאת
באזור רמת הגולן
מקום קבורה: קיבוץ כפר גלעדי
הותיר: אשה - סוניה, ושני ילדים

קורות חיים

נגלי חיים בן יעקב וזיסלה. נולד ב-15.9.1913 בעיר בלוי אשר בלטביה. חונך ברוח המסורת היהודית וערכי הציונות ואף עבודת החקלאות לא היתה זרה לו, בהיות אביו בעל חוה משלו ומשק-עזר ליד ביתו בעיר. היה אחד מפעילי התנועה הציונית בעיירתו ושאף לעלות לארץ-ישראל. בן 17 נתיתם מאביו, ובן 18 - מאמו, ומאז היה הוא הדואג העיקרי לפרנסת הבית.

בשנת 1935 עלה לארץ עם חברתו והצטרף לקיבוץ כפר-גלעדי. השקיע כל מרצו וכוחו בעבודת מטעים וכוורנות ואף נטל על עצמו תפקידי הגנה אחראיים במסגרת הכשרת הפלמ"ח והנוטרות. כאחד מראשוני הפלמ"ח השתתף בפשיטה לסוריה. בימי אל-עלמיין נשלח לדרום לשם הדרכה צבאית.

שוחרר לזמן-מה ושב לעבודה במשק והתנדב למפעל גידול הדגים שהיה אז בראשיתו. בינתים הוטל עליו לצאת לחוץ-לארץ לשם העלאת מעפילים. אבל האנגלים תפסוהו בירכתי האניה.

"ראשונים תמיד אנחנו" עבורו - לא היתה זו פראזה. אף פעם לא דרש מאחרים את אשר לא קיים תחילה בעצמו. במחיצתו לא יכלו להשתמט, אנשיו ידעו כי הוא תמיד ראשון לביצוע ולכן נשמעו לו ללא ויכוח. דוגמתו האישית היתה סוד הצלחתו. לפקודיו היה כאבא דואג, סובל בסבלם. בכל אשר בא אהבוהו.

העבודה וההגנה השתלבו, התמזגו בו לחלוטין. השבולים המגל והחרב, נשזרו ונתרקמו באישיותו והיוו את דמותו. כאילו הוא גילם את תורת הפלמ"ח. במשך שנות שירותו בחטיבה, ספג לתוכו והקרין על אחרים את תורתה. היה בין הראשונים וללא סייג מוכן תמיד לפקודה. סמל הסובלנות הפלמ"חית היה, ואותה נטע בפיקודיו. היה איש הפלמ"ח בכל רמ"ח איבריו. כזה נשאר בזכרון, וכזה ישאר לעד.

בתחילת מלחמת השחרור שימש כשומר שדות במשק וכחבלן.

גויס לחי"ש הנפתי. כסגן מ"מ היה האחראי להגנת רמות-נפתלי. למד בקורס למ"מ ולפני סיימו את הקורס נקרא להיות האחראי בתל-עזיזיאת. עמד עם אנשיו בגבורה עקשנית נגד הסורים ונפל ב-19.7.1948 במותו נפל המשלט לידי האויב.

נקבר בכפר-גלעדי ב-25.7.1948 בפקודת המטכ"ל מ-29.9.1949 צורף לשמו התואר סרן. השאיר אשה, סוניה, ושני ילדים.

בניית אתרים: