תפריט נגישות

חייל משה טבק ז"ל

קורות חיים מספר "יזכור"
בן טובה וקלמן, נולד ביום ט"ז בשבט תרפ"ה (10.2.1925) בעיר קרסנוברוד, פולין.
בימי מלחמת-העולם השנייה היה באוקראינה ולאחר המלחמה החל בנדודים. ראשית הגיע לאוסטריה ושם הצטרף לבית"ר ועבר הכשרה במטרה לעלות לארץ-ישראל. מאוסטריה הגיע לאיטליה, הצטרף לשורות האצ"ל ושם השקיע את כל זמנו ומרצו בהכנות נמרצות להעמסת אוניית האצ"ל "אלטלנה", ובגיוס מתנדבים שיבואו לעזרת היישוב בארץ.
שבועיים לפני מועד הפלגת האונייה נשלח משה ארצה עם קבוצת חלוץ ומיד החל במילוי תפקידים שונים.
בארץ התגייס לחטיבת "עודד" ונלחם בקרבות שונים במלחמת-העצמאות.
ביום י' בתמוז תש"ח (17.7.1948) השתתף בקרב האחרון שלו על תל עזזיאת שבגבול הצפון, שהצבא הסורי השתלט עליו. כיבוש התל לא עלה במאמצים רבים אולם הסורים החליטו לכבוש אותו בחזרה בכל מחיר והכניסו למערכה כוחות רבים, מזוינים בתותחים, מרגמות ומקלעים, ולאחר ארבע הסתערויות שגרמו לכוחותינו נפגעים רבים, כבשו הסורים את התל.
בין הנופלים בקרב היה משה.
הובא לקבורה בבית-הקברות בשאר ישוב.

כעבור שנתיים הועבר למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בחיפה.
בניית אתרים: