תפריט נגישות

סמל גדעון זסלבסקי ז"ל

חיל האויר במבצע חורב

במסגרת המבצע הוטלו על החייל שתי משימות:
א. השגת עדיפות אווירית, שהושגה כמעט במלואה.
ב. סיוע ישיר לכוחות היבשה ופגיעה בריכוזי האויב ובסיסיו.
ב- 28.12.48 נערך מעל אבו-עגיילה קרב בין מטוסי "ספיטפייר" ישראליים ושני מטוסי "פיאט" מצריים. שני המטוסים המצריים נפגעו ואחד התרסק.
ב- 31.12 הופל מטוס מצרי מעל ביר אל-חמה בסיני.ב- 5.1.49 נערך קרב עם 3 מטוסים מצריים מערבית לרפיח ואחד מהם הופל.

- ב- 7.1.49 נתקלו מטוסי חיל-האוויר פעמיים במטוסים בריטיים והפילו 5 מטוסי "ספיטפייר" של חיל-האוויר הבריטי מעל סיני.
במהלך המבצע ערך החייל 243 גיחות, בהן הוטלו כ- 226 טון פצצות. הופצצו ערים ומתחמים צבאיים. המבצע היה שיא מבחינת היקף הפעילות.

בניית אתרים: