תפריט נגישות

טוראי אלכסנדר אלכס גולדין ז"ל

כיבוש מוצבי התמילה

בליל 26.12 בוצעו הפעולות הבאות:
- כוח בפיקוד אלכסנדר ויתקין חצה את נחל הבשור, הגיע לזביטה והתקדם לעבר המשריפה. בשעה 00:45 השתלט הכוח על משלט ט' הריק ונערך לחסימת הכביש. חוליית מודיעין התחברה לקו הטלפון המצרי וקיימה האזנה לשיחות המפקדים המצרים.
- הגדוד השביעי יצא בשעה 17:00 מחלוצה בתנועה רגלית. פלוגת 'הקומנדו הצרפתי' תקפה ראשונה את משלט י"ג וכבשה אותו בשעה 00:45. הכוח המצרי נטש את המשלט ואנשיו עברו למשלטים הסמוכים. כעבור זמן החלו התקפות-נגד על משלט י"ג. 'הקומנדו הצרפתי' נערך להגנה והדף את המצרים המסתערים. על-פי בקשת טדי איתן החלו סוללות תותחים ומרגמות להפגיז את המשלטים ט"ו ו-ט"ז. לנוכח האבידות שנגרמו לכוח והקריאות לעזרה בקשר של מ"פ 'הקומנדו', יצא מג"ד 7 בשעה 03:10 עם פלוגת העתודה של סולל כהן, כדי לסייע לכוח במשלט י"ג.
* פלוגת 'ברן' (אברהם אדן) הייתה אמורה להסתער בחצות על משלט י"ז: חמישה מוצבים מצריים, אשר שלטו על הדרך שעברה ליד ביר-א-תמילה. 'ברן' התקרב בחשאי וההתקפה החלה רק לאחר שהכוח התגלה. בהסתערות נכבש המוצב הצפוני ויתר הארבעה נכבשו ללא קרב.
באותה עת המתין גדוד 9 לפינוי שדה המוקשים שחסם את דרכו. לאחר שקצין החבלה הגדודי פינה כ- 80 מוקשים, פעולה שארכה זמן רב, החל הגדוד לנוע בשעה 05:40 לעבר מוצבי פיתחת התמילה. נוצר איחור בהגעתם למשלט י"ג, ובעקבותיו ביקש מג"ד 7 מהמח"ט שריג אישור לסגת, משום שבאור יום יקשה על 'הקומנדו' להדוף את התקפות המצרים. האישור ניתן וה'קומנדו' ופלוגת סולל החלו לסגת, כאשר הם משאירים הרוגים על המוצב . את הפצועים שחילצו השאירו מתחת לגשרון של מסילת-הברזל, בתקווה לחזור ולקחתם לאחר שיגיע גדוד 9. על משלט י"ג נותר פצוע אחד מהקומנדו הצרפתי, אלמלן שלמה. פציעתו הייתה כה קשה עד כי חבריו וגם המצרים חשבוהו כמת. הוא נמצא רק כשחזרו הכוחות וכבשו את הגבעה, והובא לטיפול רפואי.
כאשר הושלמה הפריצה בשדה המוקשים, החל הגדוד לנוע ע”פ המשימות הבאות:

- פלוגת המשוריינים נעה לעבר מוצב י”ג.
- פלוגת הזחלים נעה לעבר משלט י”ד.
- פלוגת הג’יפים נעה לעבר משלט ט”ו.
- חבורת הפיקוד עלתה למשלט י”ז, שממנו הייתה אמורה לשלוט על שדה הקרב.
כלי-הרכב החלו להתקדם, ותוך כדי התקדמותם ירו ויצרו אפקט מרשים ומרתיע, שגרם למנוסה בחלק מהכוחות המצרים. פלוגת המשוריינים, בפיקוד אריה וייסברג, נתקלה בגדוד 7 הנסוג ותקפה את המצרים שרדפו אחר הנסוגים. המ”פ מצא פירצה בסוללת הרכבת, הוביל דרכה את הפלוגה ונתן פקודת הסתערות על משלט י”ג. המשוריינים הסתערו במעלה הגבעה, תוך ירי בלתי פוסק במקלעים, כשהם רומסים את גדרות-התייל וגורמים לחיילים המצריים לנוס מפניהם. בשעה 06:50 נכבש המשלט מחדש והמ”פ הורה למקלענים מפלוגתו לתת חיפוי להסתערות פלוגת הזחלים על משלט י”ד.
כאשר הגיעה פלוגת הזחלים לסוללת הרכבת, הוצבו הזחלים כרתק, ואש מקלעיהם חיפתה על החיילים, שירדו מהם והסתערו על מוצב י"ד. הסתערותם גרמה לרוב המצרים לסגת מהמוצב ובהמשך השלימו הלוחמים את טיהור העמדות. המצרים נטשו את מוצבי פיתחת התמילה, ובשעה 07:25 הושלם טיהורם והאש פסקה. הפלוגות החלו להתארגן להגנה במוצבים שנכבשו ומשאיות הדלק והתחמושת הגיעו למוצבים לסייע בהתארגנות.בסריקות שנערכו בשטח נתגלו גוויות לוחמי ה'קומנדו הצרפתי', שהושארו מתחת לגשרון בעת נסיגת גדוד 7. מראה הגוויות, אשר ניכר היה שהמצרים התעללו בהן, גרם לזעזוע בקרב הלוחמים. כאשר גילו אנשי 'הקומנדו' את הגוויות, החלו לחפש בשטח שבויים מצריים כדי לנקום בהם.
עם תום הקרב הגיעו המח"ט שריג וקציני מטהו לרגלי משלט י"ז. נמסרו דיווחים על הקרבות שהתנהלו וקצין המודיעין עידכן את המפקדים לגבי השינויים שחלו במערך המצרי. בדיון שהתקיים סוכם כי גדוד 7 ייערך להגנה על משלטי התמילה, וכי גדוד 9 ינוע עם רדת החשיכה באיגוף ממזרח לעבר המשריפה ויחבור לכוח החסימה של 'סשקה הגדול'. כן סוכם כי ב- 27.12 יתקוף הגדוד התשיעי את מוצב י' והגדוד השביעי יתקוף את משלט י"א, עד אשר יטוהר הכביש.
שמות ההרוגים מתוך הקומנדו הצרפתי: אדגר דרייפוס, ראובן שטיינהוף, ישראל הלימי, מרדכי הלימי, מרדכי טויטו, שרל אוחיון, אלכס גולדין.

בניית אתרים: